Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken.

Winston Churchill

Gezond en duurzaam bouwen vraagt om integrale ontwerp keuzes.

Een bouwbioloog overziet dit traject als geen ander.

De natuur is onze referentie

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Albert Einstein

25 Regels van de Bouwbiologie

Uitgangspunten voor Bouwbiologische advisering

Bouwstoffen en geluid

1.   Bouwstoffen natuurlijk en onvervalst

2.   Geurneutraal of een aangename geur zonder afgifte van giftige stoffen

3.   Toepassing van bouwstoffen met een geringe radioactiviteit

4.   Afstemmen van geluid- en vibratiebescherming op mensen

Woonklimaat

5.   Natuurlijke regeling van ruimteluchtvochtigheid en toepassing dampregulerende materialen

6.   Geringe en snel afnemende nieuwbouwvocht

7.   Afgewogen mate van warmte-isolatie en -opslag

8.   Optimale oppervlakte- ruimteluchttemparatuur

9.   Goede luchtkwaliteit door natuurlijke luchtverversing

10. Stralingswarmte als verwarming

11. Het natuurlijke stralingsveld weinig veranderend

12. Zonder uitbreiding van elektromagnetische velden en hoogfrequent zenders

13. Vergaande reductie van schimmels, bacterien, stof en allergenen

Milieu, energie en water

14. Minimalisering van het energieverbruik en vergaande gebruik van regeneratieve energiebronnen

15. Bouwstoffen bij voorkeur uit de regio, schaarse en risicovolle grondstoffen vermijdend

16. Geen milieuproblemen veroorzakend

17. Best mogelijke drinkwaterkwaliteit

Vormgeving van de ruimte

18. In achtneming van harmonische maten, afmetingen en vormen

19. Natuurgericht licht, verlichting en kleurstellingen

20. Toepassing van fysiologische en ergonomische inzichten t.a.v. ruimte-inrichting en inrichting van de bouwkavel

21. Bouwkavel zonder natuurlijke en kunstmatige verstoringen

22. Woonhuizen op voldoende afstand van emmisie- en lawaaibronnen

23. Decentrale en losse bouwwijze in groene wijken

24. Woning en wijk individueel, natuurverbonden, menswaardig en gezinsvriendelijk

25. Geen sociale gevolgschade veroorzakend

[ninja_forms id=9]

Logo-gebouwmeting