Burn-Out blijft stijgen, tijd voor actie

Burnout door EMV

Burn-Out blijft stijgen, tijd voor actie

Het aantal burn-outklachten blijft stijgen, met name bij werknemers in vaste dienst. Dat blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO, die tweejaarlijks wordt samengesteld.

In 2017 zei 16 procent van de 8,5 miljoen werkende Nederlanders burn-outklachten te ervaren, dat was in 2007 nog 11 procent, meldt TNO.

De kosten voor werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg bedragen bijna 9 miljard euro per jaar.

Burn-Out kent vele oorzaken maar in de basis is aanhoudende stress de oorzaak.

Elektromagnetische velden

Eén van die stressoren zijn elektromagnetische velden. Onderzoek toont aan dat zowel laagfrequent elektrische en magnetische velden als hoogfrequent velden de werknemer belasten.

Het kan zijn dat door alle elektrische apparaten rond het bureau het lichaam onder spanning staat.  Het Zweedse TCO heeft in de jaren ’70 al normen opgesteld voor beeldschermen rond emmissie van elektrische en magnetische velden. Dit naar aanleiding van klachten die ontstonden van medewerkers die toen nog dagen achter een elektronen beeldscherm doorbrachten.

Maar ook draadloze verbindingen zoals draadloze muizen, tablets en WiFi belasten medewerkers voortdurend. Een studie door de Universiteit Mainz toont aan dat hersengolven een stress respons vertonen en de hartslag om hoog gaat wanneer testpersonen worden blootgesteld aan dergelijke velden.  

Frisser, geconcentreerder minder hoofdpijn.

Aanpassing van de werkplek verminderd de belasting door deze technische systemen. De medewerkers zullen productiever, geconcentreerder kunnen werken en aan hetende van de dag minder vermoeid zijn en hoofdpijn hebben.

Bouwbiologie Zwolle heeft de expertise om werkplekken gezonder en minder belast te maken. Dit doen we op basis van bestaande EMC principes en ook productinnovaties.

Bronnen op onze site:

1) WARNKE U; HENSINGER P (2013): Steigende „Burn-out“-Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische und elektromagnetische Felder des Mobil- und Kommunikationsfunks; umwelt-medizin-gesellschaft. Publicatie

2) BENKERT O. (2009): Stress und Depression, www.ottobenkert.de/Psychologie_Heute_StressundDepression.pdf

3) Blank M, Goodman R.(2009). Electromagnetic fields stress living cells. Pathophysiology. 16(2-3), 71-8.

4) Martin Pall. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects, Journal of Cellular and Molecular Medicine.17(8), 958-65. Presentatie van Martin Pall in Oslo over zijn bevindingen YouTube

5) WLAN 100 Studien_Recherche-2018_1 Publicatie