Mijn medewerkers zijn te waardevol.

Ik kies bewust voor een gezonde werkplek.

Een gezonde werkplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Een gezonde werplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Geen hoofdpijn en concentratieproblemen meer op mijn werk!

Laagfrequent elektrische wisselvelden

Straling om ons heen

Laagfrequent elektrische velden bestaan uit electrische signalen van 0 Hz tot 1 Mhz. Het meest bekende is 50Hz van ons lichtnet.

In onze woning is een electriciteitsnet die onze lampen, wekkers en andere apparatuur voed. Deze spanning veroorzaakt elektrische velden die soms zo groot zijn dat dit tot gezondheidklachten kan leiden.

Onder spanning in bed

Een voorbeeld is het lampje op het nachtkastje wat hoofdpijn veroorzaakt. Soms is het veld al eenvoudig te beperken door de steker te draaien in het stopcontact.

Afgeschermde bekabeling en lampjes is aan te bevelen.

Wij helpen u graag.

Waar moet je beginnen om een gezonde woon- en werkomgeving te creeëren? Deze straling is namelijk niet te zien.

Bouwbiologie Zwolle beschikt over de meetapparatuur en ervaring om veldveroorzakers op te sporen en te saneren. Afspraak maken? Klik hier!

In het onderstaande beeld is een weergave van een meting op een slaapplaats voor en na de sanering. In de grafiek is te zien dat electrische leidingen en apparatuur aan het hoofdeinde een enorm veld geeft. Na sanering zijn de waarden bouwbiologisch gezien goed.

Benning-8-1024x768