Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Ik voel me prettig in dit gebouw. Het gebouw is ontwikkeld voor de studenten  die er verblijven.

Ik voel me prettig in dit gebouw. Het gebouw is ontwikkeld voor de studenten  die er verblijven.

Mahatma Gandhi

Onderwijs

Een gezonde en duurzame leeromgeving bevordert prestaties.

Het creëren van een duurzame en gezonde leeromgeving bestaat voor ons uit drie onderdelen;
een duurzaam gebouw, een stimulerende leeromgeving en een minimale stralingsbelasting.

Deze aspecten zijn voor ons samenhangende onderdelen, het een beïnvloed het ander.

Een duurzaam schoolgebouw

Een duurzaam gebouw is een plek waar rekening is gehouden met mens en milieu, op korte en lange termijn. Een gezond gebouw is een plek met een uitstekend binnenklimaat, in zomer en winter, aan het begin en aan het einde van de dag. Energie-, gezondheids- en flexibiliteitsaspecten zijn tijdens het ontwerp van een project van belang om tot een goed resultaat te komen. Door deze aspecten op een goede manier in het ontwerp te integreren, zijn er geen overbodige installaties nodig en is er flexibiliteit in het gebruik. Een duurzaam gebouw is niet een statisch, maar een adaptief object. Dat wil zeggen dat het gebouw aangepast kan worden aan veranderingen in de tijd.

De inzet van natuurlijke materialen dragen bij aan een lage impact op het milieu en zorgen voor een inspirerende omgeving. Toepassing van natuurlijke warmte-accumulerende materialen voor constructie en binnenwanden, zoals  houtskeletbouw, houtvezelplaten en leemstuc zorgen voor een beter binnenklimaat en lagere energielasten..Deze natuurlijke materialen nemen warmte geleidelijk op en staan deze geleidelijk af als de omgeving afkoelt. Dit is ‘gratis’ koeling en warmte, waardoor minder energie voor de inzet van installaties nodig is.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat houten wanden een 10% lagere hartslag realiseren. Dit zorgt voor meer rust in de klas.

Pas gifvrije en natuurlijke materialen toe zoals natuurverf en natuurbeits voor het bewerken van hout.

Digitaal leren

De digitalisering van het onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden waarvan we zeker gebruik maken. We kiezen daarbij voor vaste databekabeling aangevuld met tijdelijke WiFi verbindingen. Wij doen dit omdat reeds in 65 wetenschappelijke studies is aangetoond dat blootstelling aan WiFi straling gezondheidsschade oplevert en tot uitval van leerlingen kan leiden. Tevens veroorzaakt WiFi hoofdpijn, concentratiestoring, slapeloosheid en overprikkeling.

Bent u betrokken bij de realisatie van een nieuw schoolgebouw,  klik dan hier.

Hebben leerkrachten of leerlingen klachten, klik dan hier.

Co-Creatie-Bouwbioloog-Architect