We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Albert Einstein

De natuur is onze referentie

Gezond en duurzaam bouwen vraagt om integrale ontwerp keuzes. 

Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken.

Winston Churchill

SBM 2015 Richtlijnen

Voorzorgsprincipe als leidraad

Wereldwijd zijn diverse normen opgesteld gebaseerd op verschillende invalshoeken. Veel normen zijn gebaseerd op de industrienorm, sommige op aannames, andere op basis van wetenschappelijk onderzoek etc. Het aantal echter normen die het voorzorgsprincipe hanteren zijn echter beperkt.

In Nederland hanteert de overheid de richtlijnen van de ICNIRP. Wereldwijd hebben diverse wetenschappers al vastgesteld dat deze richtlijnen onvoldoende bescherming bieden voor de mens. Reeds in 1998 is in Duitsland de Standaard voor Bouwbiologisch Meettechniek opgesteld, welke in 2015 nog verder is aangescherpt. Deze SBM 2015 standaard (in de bijlage toegevoegd) is de dé facto standaard voor alle bouwbiologen. De SBM2015 is gebaseerd op internationaal onderzoek, meer dan 20 jaar praktijk ervaring, ondervindingen van (natuurgenees-) artsen en patiënten.

Voorzorgslimieten

Bouwbiologische richtlijnen zijn voorzorgslimieten. Ze hebben betrekking op de slaapplaats, daar waar het lichaam ‘s-nachts herstelt en daarnaast voor een lange tijd (8uur) op één plek van 2m2 verblijft. Tevens is de SBM2015 bedoelt voor verblijfplaatsen waar personen zich langere tijd ophouden zoals kantoren. Zij zijn gebaseerd op de huidige bouwbiologische kennis en ervaring en streven naar een optimale situatie. Bovendien worden wetenschappelijk onderzoek en andere aanbevelingen in deze richtlijn betrokken.

Het gaat bij de bouwbiologische meettechniek om de professionele vastlegging, beperken en vermijden van kritische milieu invloeden in gebouwen.

Het doel daarbij is een integrale aanpak van alle genoemde punten met als uiteindelijk doel een zo’n onbelast mogelijk en natuur eigen leefomgeving te realiseren.

Indeling meetwaarden

Onopvallend

Binnen de normale grenzen. Optimaal. Waarden komen overeen met natuurlijke omgevingsnormen of de vaak voorkomende en bijna onvermijdelijk minimum invloeden van onze civilisatie.

Zwak opvallend

Hogere meetwaarden. Maatregelen treffen wanneer er gevoelige of zieke mensen verblijven.

Sterk opvallend

Sterk opvallend is duidelijk uit bouwbiologische oogpunt niet langer te accepteren. Er is behoefte aan actie. Sanering moet op korte termijn plaatsvinden. Naast tal van case studies wijzen wetenschappelijke studies op biologische effecten en (toekomstige) gezondheidsproblemen.

Extreem opvallend

Zeer ongewone waarden vereisen onmiddellijke en rigoureuze actie. Hier worden een aantal internationale richtlijnen en aanbevelingen voor publiek en beroepsmatige blootstellingen bereikt of overschreden.

Meting-Binnenmilieu

SBM 2015 Standaard

SBM 2015 Richtwaarden

Straling vergelijk grenswaarden