Skip to content

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

WELL Standard

WELL Standard

Van vastgoed naar bedrijfsmiddel. Dit is de tendens in de Nederlandse gebouwenmarkt. Huisvesting maakt slechts 9% uit van de bedrijfskosten terwijl personeelskosten met 90% de belangrijkste post zijn. Daarom willen werkgevers de omstandigheden waarin medewerkers moeten renderen ook verbeteren. De WELL Building Standard biedt de mogelijkheid aan gebouweigenaren en gebruikers hun gebouw en organisatie te certificeren.

WELL is een internationale standaard die gericht is op gezondheid en welzijn van mensen in de gebouwde omgeving. WELL heeft zeven categorieën waarop beoordeeld wordt:

  • lucht
  • water
  • voeding
  • licht
  • fitness
  • comfort
  • geest

Deze standaard wordt voornamelijk in de Verenigde Staten gebruikt, maar krijgt ook in Europa steeds meer aandacht van vastgoedeigenaren en gebruikers. Verschillende partijen omarmen deze nieuwe methodiek en werken eraan om certificering van gezonde gebouwen ook in dit deel van de wereld mogelijk te maken.

Bouwbiologische principes zoals al 30 jaar in Duitsland wordt toegepast kent deze certificering niet. Veel van de beginselen voor gezonde gebouwen komen wel overeen. Daarom is het ook raadzaam om een Bouwbioloog bij het certiceringsproces in te schakelen. Bouwbiologen hebben een brede integrale holistische kijk op ‘de mens en z’n bebouwde omgeving’.

Daarnaast is Han Vrijmoed van Bouwbiologie Zwolle WELL Accredited Professional (WELL-AP-0000009508) en WELL Performance Testing Agent.

Een WELL AP is nodig om het bouwteam te begeleiden om het certificaat te krijgen

Bouwbiologie Zwolle helpt graag in het realiseren van uw ambities. Bel  of klik hier!

Scroll To Top