Mijn medewerkers zijn te waardevol.

Ik kies bewust voor een gezonde werkplek.

Een gezonde werplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Een gezonde werplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Geen hoofdpijn en concentratieproblemen meer op mijn werk!

Werkplekadvies

Een gezonde werkplek

Er is in toenemende mate aandacht voor de gezonde werkplek. Vitale werknemers zorgen voor lager arbeidsverzuim en betere productiviteit. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op cognitieve functies. Deze cognitieve functies vragen om optimale omgevingsomstandigheden.

Door de werkplek optimaal in te richten wordt het welbevinden verbeterd en stijgt de productiviteit.

Onze visie vindt u hier.

Klachten die ontstaan zoals Sick Building Syndroom (SBS) zijn vaak het gevolg van onbewust verkeerde keuzes in bouw en inrichting. Bouwbiologie Zwolle spoort de oorzaken op en adviseert de  noodzakelijk stappen om de problemen op te lossen.

Geïnteresseerd in een vrijblijvend advies? Bel  of klik hier!