Een gezonde werplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Ik leef gezond dus moet mijn woonomgeving ook gezond zijn.

Ik probeer straling en gifstoffen in het binnenmilieu te voorkomen.

Een gezonde werplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Fijn stof

Fijn stof in het binnenmilieu

Fijn stof is de laatste jaren sterk in de belangstelling gekomen. Blootstelling aan fijn stof leidt naar schatting tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden.

Er is berekend dat er 4,5 miljoen ziekteverzuimdagen extra worden opgenomen ten opzichte van een situatie zonder fijn stof in de lucht. Bij blootstelling aan ultra fijn stof treden (tijdelijke) effecten op met betrekking tot de ademhaling en hart en bloedvaten.

Fijnstof beperkt zich echter niet tot de buitenlucht. In tegenstelling tot buitenlucht, bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor fijn stof voor de binnenlucht. En dat is natuurlijk vreemd omdat mensen meer dan 90% van de tijd binnen verblijven.

Wat is stof?

Stof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende vaste en/of vloeibare deeltjes. Het wordt ook wel ‘aerosol’ genoemd. De eigenschappen van deze deeltjes variëren sterk met de chemische samenstelling, morfologie (grootte/vorm), optische (kleur/zwarting) en elektrische parameters.

Het RIVM onderscheidt grofweg drie groottefracties: ‘ultrafijn’ stof met een diameter kleiner dan 0,1 μm, ‘fijn’ stof met een diameter tussen 0,1 en 2,5 μm, en ‘grof’ stof met een diameter tussen 2,5 en 10 μm. PM10 is de verzamelnaam voor alle drie de fracties, PM2,5 voor de eerste twee, waar- bij PM staat voor ‘Particulate Matter
Bronnen in de buitenlucht kunnen bijdragen aan stofconcentraties in de binnen- lucht. Daarnaast zijn er bronnen van stof binnenshuis.

Fijn stof is van buiten is afkomstig van het verkeer, veehouderijen, verbrandingsprocessen (e.g. industrie) en natuurlijke bronnen (e.g. bosbrand, zeezout).

Daarnaast zijn er diverse emissiebronnen van fijnstof in het binnenmilieu zoals:

  • Laserprinters,
  • Defecte luchtbehandeling of slecht onderhoud filters
  • Resuspensie, opwervelend stof, slijtage materialen;
  • Reinigingsmiddelen of andere ‘consumer products’;
  • Roken;
  • Verbrandingsemissies zoals kaarsen, open haard, houtkachel, fornuis, installaties
  • Huisdieren;
  • Renovatie, doe-het-zelf-activiteiten.

Wettelijke grenswaarden

Er zijn geen normen van toepassing voor het binnenmilieu. Dit ondanks dat we zo'n 90% van de tijd binnen verblijven.

Er zijn wel normen voor de buitenlucht. Deze worden op sommige plekken overschreden en blootstelling aan fijn stof blijkt ook bij de huidige genoemde concentratieniveaus in de buitenlucht, effecten op de gezondheid tot gevolg te kunnen hebben. Voor PM10 is er een jaargemiddelde grenswaarde van 40 μg/m3 die niet mag worden overschreden en er is een etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m3 die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden.

Voor PM2,5 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde 25 μg/m3. Vanaf 2020 geldt er
een indicatieve grenswaarde van 20 μg/m3.

Laten meten

Bouwbiologie Zwolle meet de fijn stof belasting van uw binnenmilieu. Wilt u uw medewerkers een gezonde werkomgeving bieden, klik dan hier voor het maken van een afspraak.

 

Logo-Gezonde-lucht