De sterkste stralingsbronnen vinden we binnenshuis.

Gezonder leven met minder straling.

3 tot 6% van de mensen ervaart hinder door straling.

Gezonder leven met minder straling.

Elektrische velden beïnvloeden het welbevinden.

Gezonder leven met minder straling.

Straling

Elektromagnetische velden

Bouwbiologie Zwolle is gespecialiseerd in het opsporen van stralingsbelasting als gevolg van elektromagnetische velden. Deze technische, door mensen veroorzaakte, velden worden ook wel straling of elektrosmog genoemd.

Deze straling kunnen mensen belasten waardoor zij hinder ondervinden. De effecten van straling zijn thermisch (opwarming van het weefsel) en non-thermisch (biologische effecten in het weefsel). De rijksoverheid hanteert grenswaarden die gebaseerd zijn op de thermische effecten. Deze zijn vele malen hoger dan wat verstandig is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat biologische effecten voor zowel korte als lange termijn al op treden bij veel lagere stralingswaarden.

Dit heeft geresulteerd in de voorzorgsrichtlijnen SBM 2015 die lagere grenswaarden hanteert. De SBM-richtlijn wordt ondersteund door de Oostenrijkse Ärtztekammer. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkste artsen.

Wanneer u klachten heeft kijk dan hier of dit mogelijk als gevolg van straling is.

https://www.stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling/altijd-moe

Welke soorten velden zijn er?

We onderscheiden de volgende velden.

  • A1. Laagfrequente elektrische velden (door elektrische wisselspanning)
  • A2. Laagfrequente magnetische velden (door elektrische wisselstroom)
  • A3. Hoogfrequente radiogolven (door zenders, mobiele telefoons, omroep, DECT, WLAN...)
  • A4. Elektrostatisch (door gelijkspanning: beeldschermen, synthetische stoffen...)
  • A5. Magnetostatisch (door gelijkstroom: door trams/trolleys, fotovoltaisch.... maar ook van metaal)
  • A9. Licht (door spaarlampen, LED, HF geschakelde verlichting)

Een meting op locatie geeft uitsluitsel. Daarbij worden de bronnen opgespoord en zo mogelijk weggenomen. Hierbij wordt altijd het arbeidshygienische strategie gehanteerd:

Bron wegnemen - Afstand houden - Afschermen.

Alleen op deze wijze is een gezonde werk- en leefomgeving te realiseren.

Geïnteresseerd in een werkplek- of woningmeting? Bel of klik hier!

Laagfrequent elektrische velden

Elektrostatische velden

Tegel-statisch-haar_e-1024x683

Laagfrequent magnetische velden

Magnetostatische velden

Tegel-Magneetvelden-1024x683

Hoogfrequent velden

Tegel-Zendmast-1024x683

Lichtkwaliteit