Het huis is de patiënt.

Wolfgang Maes

Artsen

De patiënt is het huis

90% van de tijd verblijft de mens binnenshuis. Slechte ventilatie, schimmel, gifstoffen en straling vormen een potentiële bedreiging voor de gezondheid.

Bouwbiologie Zwolle kan u ondersteunen met het wegnemen van de oorzaak van het leed van patiënten.

Kijk voor schimmel op deze link.

Kijk voor gifstoffen op deze link.

Straling

Elektromagnetisch velden zijn door menselijk handelen veroorzaakte straling. De bronnen kunnen magnetische, elektrische of hoog frequent velden genereren. Mensen kunnen hinder ondervinden van deze straling.

De ervaring leert: Bron weg, klacht weg!

Mensen die gevoelig zijn voor straling zijn elektro hypersensitief. De schattingen zijn dat 3-6% van de bevolking elektrogevoelig is.

Noorwegen, Zweden en Zwitserland hebben elektrosensibiliteit reeds erkend als ziekte. De Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) hanteert de Standaard voor Bouwbiologische Meettechniek als richtwaarde i.p.v. de  door overheden gehanteerde en veel hogere ICNIRP blootstellingslimieten.

SOLK

In Nederland is de stelling dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is geleverd om te stellen dat mensen ziek kunnen worden van straling. Toch is er een voorzichtige kentering gaande. Elektrosensibiliteit wordt net als MCS aangemerkt als SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten).

Toch is er sinds de 20er jaren van de vorige eeuw veel onderzoek naar de effecten van magnetisch en elektrische velden. Veel van dergelijke onderzoeken toont biologische effecten aan. De WHO heeft elektromagnetische straling ingedeeld in klasse 2B zijnde mogelijk kankerverwekkend.

Laat ons u ondersteunen

Wanneer uw patiënt de volgende klachten (link) ervaart is er een reële kans op. De ervaring leert: Bron weg - klacht weg

Vaak heeft de patiënt het al ervaren door op een andere locatie te verblijven.

Bouwbiologie Zwolle spoort deze ‘technische’ bronnen op. Veel van de bronnen hebben de patiënten zelf in huis. Daarbij hanteren wij de arbeidshygienische strategie:

Bron wegnemen  -  afstand houden  -  afschermen

Mogen wij u ondersteunen? Neem contact met ons op.

Straling

Schimmels en allergenen

Binnenmilieu en gifstoffen