Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken.

Winston Churchill

Gezond en duurzaam bouwen vraagt om integrale ontwerp keuzes.

Een bouwbioloog overziet dit traject als geen ander.

De natuur is onze referentie

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Albert Einstein

25 Richtlijnen van de Bouwbiologie

Uitgangspunten voor Bouwbiologische advisering

BINNENKLIMAAT

page1image28013152

Irriterende en schadelijke stoffen vermijden, en zorgen voor voldoende frisse lucht

page1image28005664

Schadelijke schimmels, gisten, bacteriën, stof en allergenen vermijden

page1image28015440

Bouwmaterialen gebruiken met een neutrale of prettige geur

page1image28005872

Zorgen voor zo min mogelijk elektromagnetische velden

page1image28011696

Voorkeur geven aan vloer- of wandverwarming

 

BOUWMATERIALEN EN INRICHTING

page1image28016272

Toepassen van natuurlijke materialen zonder schadelijke stoffen en met zo min mogelijk radioactiviteit

page1image28002960

Een goede verhouding tussen warmte-isolatie, warmteopslag, oppervlakte- en luchttemperatuur

page1image28034688

Materialen toepassen die zorgen voor een goede luchtvochtigheidsbalans

page1image28035312

Materialen gebruiken waarbij zo min mogelijk vocht vrijkomt

page1image28036144

Goede akoestiek van de ruimte en geluidsisolatie [inclusief infrageluid]

ONTWERP EN ARCHITECTUUR

page1image28041136

Aandacht besteden aan harmonieuze verhoudingen en vormen

page1image28041968

Zintuiglijke indrukken bevorderen, zoals zien, horen, ruiken en aanraken

page1image28041344

Licht en kleuren op een natuurlijke manier toepassen. En verlichting gebruiken die niet knippert

page1image28005456

Rekening houden met fysiologische en ergonomische inzichten

page1image28012944

Gebruikmaken van regionale bouwbedrijven

MILIEU, ENERGIE EN WATER

page1image28011904

Energieverbruik verminderen en duurzame energiebronnen gebruiken

page1image28012528

Tijdens het bouwen en renoveren negatieve gevolgen voor het milieu vermijden

page1image28012736

Geen roofbouw op de natuur plegen. Flora en fauna beschermen

page1image28016064

Gebruikmaken van regionale bouwbedrijven. Materialen gebruiken met zo min mogelijk milieubelasting

page1image28015648

Voor optimale drinkwaterkwaliteit zorgen

 

ECO-SOCIALE LEEFOMGEVING

page1image28036976

Bij de infrastructuur op een goede verdeling letten: korte afstanden tot de werklocatie, openbaar vervoer, scholen en winkels

page1image28039472

De leefomgeving menswaardig en milieuvriendelijk inrichten

page1image28040304

Zorgen dat er voldoende groene gebieden zijn in dorpen en steden

page1image28040928

Regionale economie en zelfvoorziening stimuleren. Regionale dienstverleners en leveranciers gebruiken.

page1image28041760

Bouwgrond kiezen die bij voorkeur niet belast is met verontreinigde stoffen, straling of lawaai.