Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Er is niets tragischer dan door een revolutie heen te slapen.

 

Martin Luther King Jr. van 18 mei 1966

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

WELL Training

WELL Hands-On Training

Gezonde gebouwen werken in het voordeel van uw organisatie. De WELL Building Standard voor gezonde gebouwen biedt de instrumenten om te komen tot een gezond gebouw. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en testen in de praktijk zijn er 10 categorieën die de WELL standaard beschrijft. 

Maar welke stappen moet u als organisatie nemen? Hoe te komen tot certificering? En hoe borg je het positieve effect van een gezond gebouw?

Daarom is er een training opgezet die gebouweigenaren, huurders, ontwikkelaars en projectteams helpen in projecten waar het WELL certificaat wordt nagestreefd. 

Deze hands-on training neemt u mee door de principes van de WELL standaard en zorgt voor een praktische invulling van uw project.

Proces

Naast de kennismaking met de basisprincipes is de training vooral proces gericht.

  • Onderwerpen die worden besproken zijn:
  • Hoe stellen we een team samen en welke rollen moeten daarin vertegenwoordigd zijn?
  • Welk ambitieniveau streven we na en op welke manier gaan we dit bereiken?
  • Hoe kunnen we de eisen van de WELL implementeren in het ontwerp- en bouwproces?
  • Welke eisen worden al gehaald middels Bouwbesluit, BREEAM of andere normen?
  • Wat betekent dit voor de kosten van het project?

De training bestrijkt 2 dagdelen.

Neem contact met ons op voor een aanvullend gesprek of prijsopgave.

 

English Summary

WELL Hands-On Training

Healthy buildings work to the advantage of your organisation. The WELL Building Standard for healthy buildings provides the tools to achieve a healthy building. Based on scientific research and tests in practice, there are 10 categories that the WELL standard describes.

But what steps do you need to take as an organisation? How to achieve certification? And how do you guarantee the positive effect of a healthy building?

That's why a training course has been set up to help building owners, tenants, developers and project teams in projects where the WELL certificate is being pursued.

This hands-on training takes you through the principles of the WELL standard and ensures a practical implementation of your project.