WELL Performance Testing Agent

WELL 1024x426

Bouwbiologie Zwolle eerste WELL Performance Testing Agent in Nederland

Bouwbiologie Zwolle is een ervaren WELL AP voor certificering van gezonde gebouwen volgens de WELL standaard. De WELL standaard is een interessante methodiek om medewerkers gezond, energiek en productief te laten zijn in gebouwde omgeving. 90% van de tijd brengen medewerkers de tijd binnen door. De invloed van de kantooromgeving is daardoor aanzienlijk. De WELL bestaat uit 10 concepten voor het optimaliseren van de kantooromgeving. De concepten zijn wetenschappelijk onderbouw en uitvoerig getest. De WELL standaard biedt een extra kwaliteit boven op bestaande bouwbesluit.  

Inmiddels is al 12 miljoen m2 meter in commercieel vastgoed gecertificeerd en is daarmee een belangrijke middel geworden voor verbeteren en verduurzamen van vastgoed. 

Bouwbiologie Zwolle is de eerste WELL Performance Testing Agent in Nederland en breidt daarmee de dienstverlening uit. Een WELL PTA onderzoekt of een gebouw presteert, zoals in de door WELL goedgekeurde documentatie is aangegeven. Dit kan zijn voor certificering als zijnde pre-testing als ook de definitieve afname test.

Een PTA voert metingen uit, analyseren de gebouwgegevens en stemmen af met de certificerende instelling GBCi. Tot voor kort stuurde men inspecteurs vanuit de Verenigde Staten naar Europa. Nu kunnen wij dit voor u verzorgen. Dit werkt flexibeler, sneller en goedkoper. De verzamelde data van de resultaten worden voor de uiteindelijke beoordeling aan de GBCi gestuurd. 

Uiteindelijk blijft de GBCi de organisatie die de WELL-documentatie en -prestaties beoordeelt en de certificatie verzorgt. Bouwbiologie Zwolle is opgeleid door GBCi als PTA.