Help, ik zit boven op een trafo!

Foto (2)

Help, ik zit boven een trafo!

Steeds vaker krijgt Bouwbiologie Zwolle de vraag om magneetvelden te meten in kantoren en verblijfplaatsen.

Aanleiding is veelal de bezorgdheid van directie of personeel voor gezondheidseffecten van magneetvelden. Zeker als blijkt dat in het gebouw een aantal hoogspanningstransformatoren geplaatst zijn van de netbeheerder.

Die zorg is er niet voor niets. Er zijn meer dan 20 studies die aantonen dat de kans op (kinder-) leukemie significant is bij waarden hoger dan 300-400nT. Daarnaast zijn er tal van onderzoeken die de invloed magneetvelden op cellen aantonen. Nu zal een tijdelijke blootstelling niet direct groot effect hebben. Dit wordt anders als je 8 uur per dag constant met magneetvelden belast wordt.

Internationaal zijn er sterk uiteenlopende richt- of grenswaarden opgesteld.

De Rijksoverheid hanteert als grenswaarde de ICNIRP norm van 200.000nT. Het Nederlandse RIVM hanteert 0,4µT oftewel 400 nano Tesla als voorzorgsrichtlijn voor verblijfplaatsen en in de omgeving van hoogspanningsmasten.

Vanuit de industrie worden producten zoals monitoren gecertificeerd volgende de Zweedse TCO norm. De grenswaarde hierbij is 200nT.

Gezonde werkplekken dragen bij aan de productiviteit en welbevinden van medewerkers. Bouwbiologen weten dat als geen ander. Op basis van ervaringen van milieu-, klassieke- en natuur- artsen, meetspecialisten en wetenschappelijk onderzoek is de voorzorgsrichtlijn SBM2015 opgesteld. Hierin is 25 jaar ervaring gebundeld.

Meten is weten

Magneetvelden variëren sterk in de tijd. Hoe meer stroom er loopt des te sterker het magnetische veld. Om magneetvelden te meten moeten de metingen gedurende een periode gelogd worden. Wat ook van belang kan zijn is te bepalen wat de bron van het magneetveld is. Hiervoor kunnen op meerdere plaatsen gelijktijdig magneetveld loggers worden geplaatst.

Bouwbiologie Zwolle kan u ontzorgen door uw situatie te meten en de resultaten in een objectief rapport vast te leggen. Aan de hand van internationale richtlijnen beschouwen we of uw situatie veilig en gezond is.

Neem contact op.