Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

Vastgoedbeheer

Duurzaamheid in vastgoed

Duurzaam bouwen en renoveren is een wereldwijde ontwikkeling, mede gestimuleerd door verschillende certificeringsystemen. Professionals op het gebied van duurzaam bouwen zijn zich niet altijd bewust geweest van de wensen en behoeften van de gebruikers. De focus lag in eerste instantie op het verminderen van milieu-effecten (energie, water, afval etcetera). Daarna kwamen pas de sociaal-economische maatregelen aan bod, maar misschien niet snel genoeg.

Deze complexe relatie tussen gezondheid, welzijn, productiviteit en het ‘duurzame gebouw’ geeft de behoefte om de term ‘duurzaam’ te herinterpreteren. Het moet de opgave zijn om gebouwen te optimaliseren voor gebruikers, en waar tegelijkertijd de planeet beter van wordt. Waar we het eigenlijk over hebben zijn hoogwaardigere gebouwen.

Inmiddels heeft Dutch Green Building Counsel gezondheid van medewerkers in gebouwen als één van zijn speerpunten gemaakt. Onlangs is er een rapport gepubliceerd ‘Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren’.

Gezondheid, duurzaamheid en Bouwbiologie gaan hand in hand samen. Door toepassing van Bouwbiologische principes (25 regels van de Bouwbiologie) in het ontwerp zijn veel punten te verzamelen voor het BREEAM certificaat.

Bouwbiologie Zwolle helpt graag in het realiseren van uw ambities. Bel  of klik hier!