5 Tips om schimmel te voorkomen

shutterstock_183994487

Feiten over schimmel en vochtigheid

Feiten over schimmel en vochtigheid

Er is altijd wat schimmel in onze omgeving - in de lucht en op vele oppervlakken. Schimmels zijn al miljoenen jaren op aarde. Schimmels groeien waar er vocht is.

Schimmels en uw gezondheid

Blootstelling aan vochtige en beschimmelde ruimten kan verschillende, of helemaal geen gezondheidseffecten, veroorzaken. Sommige mensen zijn gevoelig voor schimmels. Voor deze mensen kunnen schimmels leiden tot verstopte neus, keelirritatie, hoesten of piepen, oogirritatie of, in sommige gevallen, huidirritatie. Mensen met schimmelallergieën kunnen heftiger reageren. 

Immuun verzwakte mensen en mensen met chronische longziekten kunnen ernstige infecties in hun longen krijgen wanneer ze worden blootgesteld aan schimmels. Vermijden van schimmelintensieve plaatsen als composthopen, gesneden gras, en beboste gebieden is aan te bevelen.

In 2004 vond het Institute of Medicine (IOM) voldoende bewijs dat blootstelling aan schimmels in binnenmilieu effect hebben op ademhaling, hoest, en piepen zelfs bij gezonde mensen en versterken van astmatische klachten.  IOM vond ook een verband tussen blootstelling aan schimmels binnenshuis en ademhalingsaandoeningen bij verder gezonde kinderen.

Bovendien vond de IOM in 2004 voldoende bewijs om de blootstelling aan vochtige binnenmilieus in het algemeen te koppelen aan bovengenoemde symptomen

In 2009 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie bijkomende richtlijnen, de WHO-richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit: Vochtigheid en schimmel.

Andere recente studies suggereren een mogelijk verband tussen vroege blootstelling aan schimmels en de ontwikkeling van astma bij sommige kinderen, in het bijzonder bij kinderen die genetisch gevoelig zijn voor de ontwikkeling van astma, en dat geselecteerde interventies die de huisvestingsomstandigheden verbeteren, de morbiditeit van astma en ademhalingsallergieën kunnen verminderen, maar er is meer onderzoek nodig in dit verband.

Schimmel en uw huis

Schimmel wordt zowel binnen als buiten gevonden. De schimmelsporen kunnen uw huis door open deuropeningen, vensters, openingen, en verwarmings- en airconditioningsystemen binnendringen. Schimmelsporen in de buitenlucht kunnen zich ook hechten aan kleding, schoenen, tassen en huisdieren en worden meegenomen naar binnen.

Schimmel zal groeien op plaatsen met veel vocht, zoals rond lekken in daken, ramen of pijpen, of waar er overstromingen zijn geweest. Schimmel groeit goed op papierproducten, karton, plafondtegels en houtproducten. Schimmel kan ook groeien in stof, verf, behang, isolatie, gipsplaten, tapijt, stof en bekleding.

Controleren op schimmelvorming

In uw huis kunt u de schimmelgroei beheersen door:

  • Controle van de vochtigheidsgraad;
  • Snel herstel van lekkende daken, ramen en leidingen; 
  • Grondig reinigen en drogen na een overstroming of waterschade; 
  • Ventilerende douche-, was- en kookzones.

Blijft uw woning of verblijfsruimte muf ruiken dan kan het gaan om niet zichtbare schimmels. Neem in dat geval contact op met Bouwbiologie Zwolle voor een analyse ter plaatse. Contact

Als de schimmel in uw huis groeit, moet u eerst de oorzaak wegnemen en daarna de schimmel verwijderen. Gaat het om grote oppervlakten, stucwerk of aangetaste bouwdelen zoals holle wanden of balken, dan is hiervoor specialistische kennis nodig.

Kleine oppervlakten kunnen eenvoudig worden behandelt met een bleekmiddeloplossing zoals waterstofperoxide of chloor. Neem de benodigde beschermingsmaatregelen tegen huidcontact en voor de ademhaling. Open ramen en deuren voor frisse lucht. Draag niet-poreuze handschoenen en bescherm de ogen.

Middelen die fungiciden bevatten zoals speciale reinigers of latexverven werken niet of slechts tijdelijk. Schadelijke bestrijdingsmiddelen belasten het binnenmilieu voor zeer lange tijd.

De schimmelgroei, die vaak op vlekken lijkt, kan veel verschillende kleuren hebben en kan muf ruiken. Als u schimmel kunt zien of ruiken, kan er een gezondheidsrisico aanwezig zijn. 

U hoeft het type van schimmel niet te kennen wanneer die in uw huis groeit, Bouwbiologie Zwolle  adviseert of voert inspectie uit voor schimmels. Ongeacht welk type van schimmel aanwezig is, schimmel hoort niet in huis. Het effect van schimmel op mensen kan per soort zeer sterk variëren.

Daarom nemen wij monsters die we in een geaccrediteerd lab cultiveren en indentificeren om op basis van deze gegevens het gezondheidsrisico vast te stellen.

Als de schoon te maken ruimte meer dan 10 vierkante meter is, schakel dan altijd Bouwbiologie Zwolle in voor adequate sanering van de ruimten.

5 TIPS TER VOORKOMING VAN SCHIMMELVORMING

Tip 1: Houd de luchtvochtigheid zo laag mogelijk - niet hoger dan 50% - de hele dag door. Een airconditioner of ontvochtiger zal u helpen het niveau laag te houden. Houd er rekening mee dat de luchtvochtigheid in de loop van de dag verandert met veranderingen in het vochtgehalte in de lucht en de luchttemperatuur, dus u zult de luchtvochtigheid meer dan eens per dag moeten controleren.

Tip 2: Zorg ervoor dat uw huis voldoende ventilatie heeft. Gebruik afzuigventilatoren die buitenshuis in de keuken en de badkamer ventileren. Zorg ervoor dat uw wasdroger ventilatieopeningen buiten uw huis heeft. Veel personen in huis geven ook veel waterdamp, zo’n 60 gram per uur, af.

Tip 3: Fix eventuele lekken in het dak van uw gebouw, huis, muren of leidingen, zodat schimmel geen vocht krijgt om te groeien. Ruim en droog uw huis grondig en snel (binnen 24-48 uur) na een overstroming of waterschade op.

Tip 4: Verwijder of vervang tapijten en stoffering die doorweekt zijn en niet snel gedroogd kunnen worden. Overweeg om geen tapijt te gebruiken in kamers of ruimtes zoals badkamers of kelders die veel vocht kunnen bevatten.

Tip 5: Voorkom koudebruggen. Koudebruggen laten bouwdelen afkoelen waardoor condensatie kan ontstaan. Op deze plaatsen is vaak schimmelvorming te vinden. Condensatie treedt ook vaak op op koude muren die slecht ventileren zoals kasten aan een buitenmuur.