Martin Pall Stadkamer - 7

Dr. Martin Pall presentatie over 5G in de Stadkamer Zwolle

Blootstellingslimieten 7,2 miljoen keer te hoog

De zorgen over de introductie van 5G, de nieuwe generatie mobiele communicatie, zijn terecht. Dit was het betoog van Dr. Martin Pall tijdens de bijeenkomst over 5G in De Stadkamer in Zwolle.

De nieuwe techniek, zal naast de belasting door nieuwe frequenties, juist door een agressievere modulatietechniek mens, plant en dier biologisch beïnvloeden.

Dr. Martin Pall is een vooraanstaand onderzoeker op de effecten van elektromagnetische velden op cel-niveau. Een belangrijk mechanisme wat verstoort raakt zijn de zgn. Voltage Gated Calcium Channels. Deze kanalen zorgen voor de uitwisseling van calciummoleculen die nodig zijn voor een goede werking van de cellen. Verstoring door EMV zorgt voor uiteenlopende schade en stress respons op het lichaam.

Uit de presentatie een beknopte weergave is hier te vinden.

De metanalyse uit diverse studies over de impact van 5G is hier te vinden 

 

Samenvatting

We weten dat er een enorme literatuur is, die een hoge mate van wetenschappelijke zekerheid biedt, voor elk van de acht pathofysiologische effecten die worden veroorzaakt door niet-thermische microgolffrequentie EMV-blootstellingen. Dit blijkt uit 12 tot 35 reviews over elk specifiek effect, waarbij elke review is opgenomen in hoofdstuk 1, die een substantiële hoeveelheid bewijs levert voor het bestaan van elk effect. 

Dergelijke EMV's:

1. Aanvallen onze zenuwstelsels met inbegrip van onze hersenen leidt tot wijdverbreide neurologische / neuropsychiatrische effecten en mogelijk vele andere effecten. Deze aanval op het zenuwstelsel is van groot belang.

2. Valt onze endocriene (dat wil zeggen hormonale) systemen aan. In deze context zijn de belangrijkste dingen die ons functioneel verschillend maken van ééncellige wezens ons zenuwstelsel en onze endocriene systemen - zelfs een eenvoudige planariaworm heeft beide nodig. De gevolgen van de verstoring van deze twee regulerende systemen zijn dan ook immens, zodanig dat het een aanfluiting is om deze bevindingen te negeren.

3. Het produceren van oxidatieve stress en schade door vrije radicalen, die een centrale rol spelen bij in wezen alle chronische ziekten.

4. Aanvallen van het DNA van onze cellen, het produceren van enkele streng en dubbele streng breekt in het cellulaire DNA en geoxideerde basen in ons cellulaire DNA. Deze produceren op hun beurt weer kanker en ook mutaties in kiemcellen die mutaties in toekomstige generaties veroorzaken.

5. Produceren van verhoogde niveaus van apoptose (geprogrammeerde celdood), gebeurtenissen die vooral belangrijk zijn bij het veroorzaken van zowel neurodegeneratieve ziekten als onvruchtbaarheid.

6. Lagere mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid, lagere geslachtshormonen, lager libido en verhoogde niveaus van spontane abortus en, zoals reeds vermeld, een aanval op het DNA in de zaadcellen.

7. Overmatige intracellulaire calcium [Ca2+]i en overmatige calciumsignalering.

8. Valt de cellen van ons lichaam aan om kanker te veroorzaken. Zulke aanvallen worden verondersteld te werken via 15

verschillende mechanismen tijdens het veroorzaken van kanker.

Er is ook een aanzienlijke hoeveelheid literatuur die aantoont dat EMV's ook andere effecten veroorzaken, waaronder levensbedreigende effecten op het hart . Daarnaast zijn er substantiële aanwijzingen dat EMV de oorzaak is van zeer vroege dementie, waaronder Alzheimer, digitale en andere vormen van dementie; en er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan EMV in de baarmoeder en kort na de geboorte ADHD en autisme kan veroorzaken.

Elk van deze effecten wordt geproduceerd via het belangrijkste werkingsmechanisme van microgolf- en laagfrequente EMV's, de activering van spanningsafhankelijke calciumkanalen (VGCC's). Elk van hen wordt geproduceerd via wat men noemt downstream effecten van VGCC activering. Hieruit volgt dat we niet alleen goed begrijpen dat deze effecten optreden, maar ook hoe ze kunnen optreden. De buitengewone gevoeligheid van de VGCC-spanningsensor voor de krachten van de EMV's vertelt ons dat de huidige veiligheidsrichtlijnen ons toelaten om blootgesteld te worden aan 

EMV-niveaus die zoiets zijn als 7,2 miljoen keer te hoog. Die gevoeligheid wordt voorspeld door de fysica. Daarom wijzen de fysica en de biologie elk op hetzelfde werkingsmechanisme van niet-thermische EMV's.

De verschillende effecten die worden veroorzaakt zijn uiteraard zeer zorgwekkend. Ze worden veel dieper en worden existentiële bedreigingen als men bedenkt dat verschillende van deze effecten zowel cumulatief als uiteindelijk onomkeerbaar zijn. Er is substantieel bewijs voor de cumulatieve aard en de uiteindelijke onomkeerbaarheid van de neurologische/neuropsychiatrische effecten, van de reproductieve effecten, de muterende DNA effecten, de cardiale effecten, van sommige maar niet andere van de hormonale effecten; elke oorzaak van ADHD en autisme kan extra zorgen toevoegen (hier is de cumulatieve aard waarschijnlijk beperkt tot de perinatale periode). 

Wanneer we weten dat het aantal spermatozoïden in de technologisch geavanceerde landen op aarde met meer dan 50% is gedaald, is het moeilijk om de conclusie te vermijden dat het overgrote deel van de bevolking in die landen al substantieel is getroffen. Dezelfde conclusie kan worden getrokken op basis van de wijdverspreide aard van de neuropsychiatrische effecten in die landen. Beide effecten zullen veel erger worden, zelfs zonder toename van de huidige blootstelling, vanwege het cumulatieve karakter en de onomkeerbaarheid van deze effecten. Ik verwacht dat we een crash in de menselijke voortplanting zullen zien, bijna tot nul, zoals gebeurde in de Magras en Xenos muis studies naar ik inschat binnen ongeveer 5 jaar, zonder enige toename van onze blootstellingen. Het is duidelijk dat 4G en 5G de situatie veel erger zal maken. Ook verwacht ik dat de verslechtering van de hersenfunctie die we nu al zien ons lot zal bezegelen als we niet snel en krachtdadig handelen. Onze collectieve hersenfunctie kan volledig onbekwaam worden om met zo'n megacrisis situatie om te gaan.

De volledige publicatie is hier te vinden.