Mijn medewerkers zijn te waardevol.

Ik kies bewust voor een gezonde werkplek.

Een gezonde werkplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Een gezonde werkplek houdt mij de gehele dag scherp en productief!

Geen hoofdpijn en concentratieproblemen meer op mijn werk!

Laagfrequent magnetische wisselvelden

Magnetische velden

Laagfrequent magnetische velden ontstaan wanneer er een elektrische stroom door een geleider loopt. Het frequentiebereik gaat van 0 Hz tot 1 Mhz. Het meest bekende is 50Hz van ons lichtnet.

De magnetische velden kunnen uit het eigen elektriciteitsnet komen of uit stroomkabels in de straat of hoogspanningsmasten. De magnetische velden zijn soms zo groot zijn dat dit tot gezondheidklachten kan leiden.

Grenswaarde

De grenswaarde in Nederland is conform de aanbevelingen van de RIVM gesteld op 0,4µT oftewel 400nT (nanoTesla).

Uit Bouwbiologische oogpunt is <20nT onopvallend en <100nT zwak opvallend. Alle andere hogere waarden zijn te vermijden.

Wij helpen u graag.

Waar moet je beginnen om een gezonde woon- en werkomgeving te creeëren? Deze straling is namelijk niet te zien.

Bouwbiologie Zwolle beschikt over de meetapparatuur en ervaring om veldveroorzakers op te sporen en te saneren. Afspraak maken? Klik hier!

In het onderstaande beeld is een weergave van een meting op een slaapplaats voor en na de sanering. In de grafiek is te zien dat electrische leidingen en apparatuur aan het hoofdeinde een enorm veld geeft. Na sanering zijn de waarden bouwbiologisch gezien goed.

Tegel-Hoogspanningslijnen-1024x683