Laserprinters het kantoor uit!

Waarschuwing laserprinter en toner

Laserprinters het kantoor uit!

Millieukeur geen garantie voor gezonde producten

Laserprinters zijn niet meer weg te denken uit de moderne kantoren. Hoewel gestraft wordt naar een papierloos kantoor, zijn de hoeveelheid afdrukken nog nooit zo groot geweest.

Maar laserprinters produceren naast de afdrukken ook grote hoeveelheden fijnstof.

En dat is niet zonder risico.

Tonerstof van laserprinters is vaak giftig en kan mensen aantoonbaar schaden.

Ondanks internationale studies worden uitkomsten door de instanties genegeerd.

De onderzoeken die instanties aanvoeren zijn echter op oude informatie gebaseerd, onwetenschappelijk en niet onafhankelijk.

 

Onlangs was er een reportage in Duitsland over de gevolgen voor kantoormedewerkster Andrea Haumann.

Lees hier het verhaal.

Andrea Haumann komt amper een trap op. Ze is slechts 43 jaar oud. Ze heeft ernstige longproblemen en heeft na lichamelijke inspanning een zuurstofmasker nodig. Andrea Haumann is arbeidsongeschikt.

 

 

Ziekmakende printerdeeltjes

Tot drie jaar geleden werkte ze in een kantoor, naast een laserprinter. Het drukte per dag ongeveer 2.000 pagina’s af. Omdat ze vaak aan de pagina’s moest werken, had ze achteraf vaak zwarte vingers. Het ergste was echter de steeds heviger wordende hoest die haar verontrustte:

"Na verloop van tijd realiseerde ik me net dat ik zwarte hoestdruppels had en later kon je bloederig hoesten zien, en als ik met een kleurenprinter had gewerkt, was het hoesten zelfs blauw.

De TÜV bevestigde in een rapport: de oorzaak van haar ziekte zijn zwevende deeltjes van de printer. Een tweede deskundige zag ook "beroepsmatige blootstelling aan tonermateriaal" als de oorzaak van de ziekte.

Kleiner dan fijn stof

Veel laserprinters brengen schadelijke fijne stofdeeltjes vrij.

Sterker nog, de uitstoot van laserprinters wordt al vele jaren besproken als een gevaar voor de gezondheid. Wanneer de printer de hoge-temperatuur-toner op het papier bevestigt, worden miljarden van de fijnste aerosolen die kunnen worden ingeademd gemaakt. Het bevat ook miljarden tonerdeeltjes, zelfs kleiner dan de veelbesproken deeltjes. In de printer slaan ze zichzelf vaak op als vette zwarte film.

In een online tekst over gevaren van luchtverontreiniging en fijn stof waarschuwt de overheid:

"Laserprinters produceren ultra fijn deeltjes fijn stof - wat bijzonder gevaarlijk is."

Maar een paar maanden geleden is deze zin verdwenen. Waarom?

Het Duitse ministerie van Milieu informeert ons: het vonnis 'is in tegenspraak met de onderzoeksresultaten in opdracht van het federale ministerie van Milieu en het federale milieuagentschap ... (en) werd daarom zonder vervanging geannuleerd'. Zijn er nieuwe bevindingen die laserprinters onschadelijk maken?

Twijfelachtige houding

Heike Krüger is vice-voorzitter van de Nano-Control Foundation, die nu voor enkele duizenden mensen heeft gezorgd die door laserprinters ziek zijn geweest. Ook zij is getroffen en gebruikt alleen inkjetprinters. De houding van de milieu-autoriteiten kan ze niet begrijpen:

"We hadden onlangs een afspraak bij het Duitse ministerie van Milieu, waaronder de het Federaal Milieuagentschap aanwezig was. In dit gesprek hadden we duidelijk het gevoel dat ze vooringenomen zijn. Noch het Duitse Milieuagentschap, noch het Ministerie van Milieu negeren  wereldwijd onderzoek, die duidelijk stellen dat er actie moet worden ondernomen omdat risico's voor de mens niet kunnen worden uitgesloten.

Onlangs publiceerden onderzoekers van Harvard onlangs "overtuigend bewijs dat emissies van laserprinters in cellen oxidatieve stress veroorzaken, ontstekingen bevorderen en hoogstwaarschijnlijk genetisch materiaal beschadigen."

Prof. Michael Braungart, directeur van het Hamburg Environmental Institute, ontvangt vaak vragen van de getroffenen. We hebben hem analyses laten zien van meer dan 70 verschillende printertoners in opdracht van Nano-Control. Afhankelijk van de fabrikant bevatten ze naast kolenstof, ijzer of silicium ook giftige stoffen zoals aluminium, mangaan, nikkel en zelfs cadmium en lood.

"Er zijn hier veel stoffen die extreem schadelijk zijn voor de gezondheid, carcinogeen zijn, genetische informatie kunnen veranderen, en elk van deze deeltjes ziet eruit als een kleine harpoen snijd als een pijlpunt door mijn cellen en zij vernietigen deze cellen. De cellen proberen dan te herstellen maar ze verkalkt en het weefsel wordt broos.

Het is duidelijk: “Deze kleine fijnstofonderdelen verkorten onze levensverwachting direct. "

Geen hindernis voor de Blauwe Engel

De verantwoordelijke Duitse milieu-instantie ziet het anders. Hier werkt de commissie binnenluchthygiëne volgens richtlijnen en aanbevelingen, ook voor laserprinters. Ze legde ook criteria vast waardoor laserprinters zelfs een Blauwe Engel milieukeurmerk kregen.

De basis is het aantal deeltjes dat per druk in de lucht wordt geblazen. Dat is soms meer dan 1.000 miljard. De limiet waarmee de apparaten een Blauwe Engel ontvangen is echter zo hoog dat zelfs relatief vuile apparaten het kunnen krijgen.

Op sommige laserprinters zou waarschijnlijk een gifsymbool blijven plakken in plaats van een blauwe engel.

Er zijn laserprinters, aanzienlijk minder verontreinigende stoffen uitstoten. Maar deze relatief schone apparaten worden niet gemarkeerd door de Blauwe Engel en dus heeft de klant geen kans om ze te herkennen.

Bovendien wordt geen rekening gehouden bij het toekennen van de Blauwe Engel of de toner gebruikt in de toestellen veel of weinig giftige zware metalen bevat.

Het Duitse Ministerie van Milieu en Duits Milieuagentschap rechtvaardigen dit:

"De totale uitstoot van de metalen ligt in het bereik van de achtergrondconcentraties die vaak worden geconstateerd."

 

Belangenverstrengeling en onwetenschappelijk

Dit is ook een gevolg van de Commissie voor de luchtkwaliteit, die vooral steunt op twee studies. Eén gefinancierd door de Association of Printer Manufacturers, de tweede van de Insurance of Professional Associations. Maar beiden vertegenwoordigen bepaalde interesses, zoals prof. Michael Braungart benadrukt:

"Het Duits Milieuagentschap kalmeert en gebruiken hoofdzakelijk onderzoeken die door industrie gecontroleerd zijn en die aansprakelijk gesteld zullen worden door mensen die direct zijn getroffen. Dit is totaal onwetenschappelijk."

Ondanks wetenschappelijk gefundeerde bezwaren, handhaaft de commissie voor binnenluchthygiëne haar aanbevelingen.

In feite is de voorzitter van de verantwoordelijke commissie de auteur van het door de industrie betaalde onderzoek. Naar de redactie van "Plus Minus" werd een e-mail uitwisseling van een anonieme bron gelekt, waarin een ander lid van de Commissie bitter klaagt over belangenconflicten en een 'discussie dichtbij het groteske'. Verder merkt zij op dat de Commissie  tientallen belastende studies negeert en voorziet in een ineenstorting van de wetenschap.

Het ministerie van Milieu legt uit dat de Commissie alle studies nogmaals heeft gecontroleerd alle en zich bij hun aanbevelingen houden.

Anja Haumann als slachtoffer gewoon woedend:

"Ik zie de vergelijking ook als een milieuzone - ik heb ze in een stad, maar op kantoor heb ik die niet.” En daar is de laserprinter de dieselmotor - en ik ben onwillekeurig de filter. "

Op dezelfde manier, duizenden andere mensen, elke dag - op kantoor en thuis.

Bron: ARD Das Erste, PlusMinus 18-10-2017

http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Giftige-Drucker-Warum-Dreckschleudern-d/Das-Erste/Video?bcastId=432744&documentId=47038086